Nuôi cấy tế bào

Nuôi cấy tế bào

Fetal Bovine Serum

Fetal Bovine Serum

Liên hệ
FBS (huyết thanh bào thai) là một chất bổ sung cần thiết cho các phòng thí nghiệm trên khắp thế giới thực hiện nuôi cấy tế bào.
BrightCell MEMO Photostable Media
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/High Modified

Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/High Modified

Liên hệ
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium (DMEM) là công thức khác của Basal Medium Eagle (BME) có chứa hàm lượng axit amin và vitamin cao gấp bốn lần.
StableCell™ DMEM/F12
StableCell™ DMEM - high glucose

Sản phẩm bạn đã xem

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
DANH MỤC
DANH MỤC SẢN PHẨM